Co definiuje Twoją przyszłość?

OBEJRZYJ WIDEO MARKI

ODKRYJ SWOJĄ DEFINICJĘ PRZYSZŁOŚCI

Znajdź inspirujący cytat

SKOMEN
TUJ, ABY WYGRAĆ

Obserwuj @adataglobal na Instagramie i podziel się inspirującym cytatem pod wpisem #DefinefuturewithADATA

OBEJRZYJ WIDEO MARKI

ODKRYJ SWOJĄ DEFINICJĘ PRZYSZŁOŚCI

Znajdź inspirujący cytat

SKOMEN
TUJ, ABY WYGRAĆ

Obserwuj @adataglobal na Instagramie i podziel się inspirującym cytatem pod wpisem #DefinefuturewithADATA

Czas trwania gry: 30.07-31.08.2021

Co definiuje Twoją przyszłość?

WARUNKI I POSTANOWIENIA

  1. Konkurs online „Co definiuje Twoją przyszłość?” rozpocznie się 30 lipca o godz. 00:01, a zakończy 31 sierpnia 2021 r. o godz. 23:59.
  2. Firma ADATA ogłosi zwycięzcę i osoby wyróżnione 14 września 2021 r. na profilu firmy na Instagramie. Nagrody zostaną wysłane przed 30 września.
  3. Warunkiem wygrania nagrody jest napisanie komentarza pod wpisem na Instagramie. W razie sporów dotyczących zakwalifikowanych wpisów firma ADATA pozostawia sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji.
  4. Nagrody zależą od dostępności. Nagrody są niezbywalne i niewymienialne na gotówkę, chyba że zostało to określone inaczej. Jeśli firma ADATA nie będzie mogła zapewnić określonej nagrody, zastrzega sobie prawo do przyznania według własnego uznania innej.
  5. Firma ADATA nie ponosi odpowiedzialności za niedokładność jakichkolwiek informacji i/lub szczegółowych danych osobowych lub kontaktowych zapewnianych przez uczestników, a także za żadne błędy lub straty, których uczestnicy mogli doświadczyć w wyniku tych niedokładności.
  6. Niniejsze warunki i postanowienia podlegają oraz są rozumiane i interpretowane zgodnie z prawem Tajwanu (Republika Chińska), a uczestnicy wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów rejonowych w Nowym Tajpej na Tajwanie.
  7. Firma ADATA powiadomi zwycięzców po ich wybraniu i ogłoszeniu. Brak odpowiedzi zwycięzcy na powiadomienie w czasie 2 tygodni zostanie uznany za zrzeczenie się nagrody, która tym samym przepadnie. W takim przypadku firma ADATA zastrzega sobie prawo do wybrania nowego zwycięzcy danej nagrody w jakikolwiek sposób, jaki według własnego uznania firmy ADATA będzie odpowiedni i sprawiedliwy.
  8. Firma ADATA zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawy, usunięcia, edycji, dodania i/lub wycofania niniejszych warunków i postanowień oraz nagród w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. W takim przypadku firma ADATA nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności względem jakiegokolwiek uczestnika.
  9. Uczestnicy potwierdzają i zgadzają się, że wszystkie pisemne i zapewniane informacje mają być dokładne. Jeśli jakiekolwiek informacje okażą się nieprawdziwe, niedokładne lub niepełne, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. Jeśli firmie ADATA lub innej wyrządzona zostanie szkoda, osoba za nią odpowiedzialna zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Firma ADATA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za nierzetelne lub niewłaściwe informacje zapewniane przez uczestników.