#AdataCreatesLegends

Twórz we własnym stylu

Spersonalizuj tapetę na telefon

Doświadczenia życiowe zasilają kreatywność.
Każdy twórca ma historię do opowiedzenia.
Dzięki wyobraźni tych twórców na ich telefonach powstały te oto wspaniałe małe dzieła sztuki.
Pobierz te unikatowe tapety na telefon i nadaj im osobisty charakter.

Utwórz własną tapetę i udostępnij ją na Instagramie, aby wziąć udział w losowaniu!


Zasady konkursu

Czas trwania konkursu: Od 5 listopada do 30 grudnia 2021 r.
...

Pobierz tapety na telefon.

...

Daj upust kreatywności i użyj różnych aplikacji na telefonie, aby stworzyć własną tapetę.

...

Udostępnij ją na Instagramie,oznaczając @adataglobal @(KOL) i #AdataCreatesLegends


Przedstawienie kluczowych liderów opinii naszych partnerów


Nagrody

...

DDR5-4800 16GB U-DIMM Memory Module

...

LEGEND 750 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Solid State Drive

...

SE800 External Solid State Drive

Position Prizes
1st Place
 • DDR5-4800 16GB U-DIMM Memory Module 16GB*1
 • LEGEND 750 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Solid State Drive 500GB*1
 • SE800 External Solid State Drive 1TB*1
2nd Place
 • LEGEND 750 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Solid State Drive 500GB*1
 • SE800 External Solid State Drive 1TB*1
3rd Place
 • SE800 External Solid State Drive 1TB*1
 • SE900G External Solid State Drive 1TB*1
Merit Award (3 winners)
 • SE900G External Solid State Drive 1TB*1

Warunki i postanowienia

 • 1. Konkurs #AdataCreatesLegends firmy ADATA rozpocznie się 28 listopada o godz. 00:01, a zakończy 30 grudnia 2021 r. o godz. 23:59.
 • 2. Firma ADATA ogłosi zwycięzcę i osoby wyróżnione 12 Styczeń 2022 r. na profilu firmy na Instagramie na podstawie liczby polubień na Instagramie (50 pkt) oraz jakości/kreatywności (50 pkt) ocenionych przez firmę ADATA.
 • 3. Jeśli firma ADATA wykryje, że wiele kont IG zostało zarejestrowanych za pomocą tego samego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, wszystkie zostaną uznane za konto jednego uczestnika. W razie sporów dotyczących zakwalifikowanych wpisów firma ADATA pozostawia sobie prawo do podjęcia ostatecznej
 • 4. Nagrody zależą od dostępności. Nagrody są niezbywalne i niewymienialne na gotówkę, chyba że zostało to określone inaczej. Jeśli firma ADATA nie będzie mogła zapewnić określonej nagrody, zastrzega sobie prawo do przyznania według własnego uznania innej.
 • 5. Firma ADATA nie ponosi odpowiedzialności za niedokładność jakichkolwiek informacji i/lub szczegółowych danych osobowych lub kontaktowych zapewnianych przez uczestników, a także za żadne błędy lub straty, których uczestnicy mogli doświadczyć w wyniku tych niedokładności.
 • 6. Niniejsze warunki i postanowienia podlegają oraz są rozumiane i interpretowane zgodnie z prawem Tajwanu (Republika Chińska), a uczestnicy wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów rejonowych w Nowym Tajpej na Tajwanie.
 • 7. Firma ADATA powiadomi zwycięzców po ich wybraniu i ogłoszeniu. Brak odpowiedzi zwycięzcy na powiadomienie w czasie 2 tygodni zostanie uznany za zrzeczenie się nagrody, która tym samym przepadnie. W takim przypadku firma ADATA zastrzega sobie prawo do wybrania nowego zwycięzcy danej nagrody w jakikolwiek sposób, jaki według własnego uznania firmy ADATA będzie odpowiedni i sprawiedliwy.
 • 8. Firma ADATA zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawy, usunięcia, edycji, dodania i/lub wycofania niniejszych warunków i postanowień oraz nagród w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. W takim przypadku firma ADATA nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności względem jakiegokolwiek uczestnika.
 • 9. Wpisy uczestników muszą zostać opublikowane (tj. uczestnik nie może po prostu oznaczyć starszego dzieła) na kontach publicznych w czasie trwania Wydarzenia. Wpisy opublikowane na kontach prywatnych i/lub poza czasem trwania Wydarzenia NIE zostaną do niego zakwalifikowane.
 • 10. Uczestnicy potwierdzają i zgadzają się, że wszystkie pisemne i zapewniane informacje mają być dokładne. Jeśli jakiekolwiek informacje okażą się nieprawdziwe, niedokładne lub niepełne, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. Jeśli firmie ADATA lub innej wyrządzona zostanie szkoda, osoba za nią odpowiedzialna zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Firma ADATA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za nierzetelne lub niewłaściwe informacje zapewniane przez uczestników.
 • 11. Każdy z wpisów przesyłanych przez uczestników musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz nie może naruszać żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw stron trzecich. Firma ADATA nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek spory wynikające ze wspomnianego powyżej naruszenia. Wydarzenie to nie jest w żaden sposób sponsorowane, zarządzane, wspierane ani powiązane z Instagramem.